/a>
Calendar of Events
Start of calendar events:
5/1/2018 PTA General Meeting / Reunion General de la PTA
  • 7:15pm-8:45pm
  • 5/15/2018 PTA Planning Meeting / Reunion de Planificacion de la PTA
  • 7:15 pm
  • 5/19/2018 Spring Carnival / Carnaval de Primavera
  • 12:00-4:00pm
  • 6/5/2018 PTA General Meeting / Reunion General de la PTA
  • 7:15pm-8:45pm
  • 6/13/2018 5th Grade Promotion and Reception / 5 grado-promocion de grado y recepcion
  • 7:00-9:00pm
  • End of calendar events.